Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 31 2020

pannax

Akceptacja to największy komplement, jaki można otrzymać.

— Maciej Frączyk "Zeznania Niekrytego Krytyka"
Reposted frompusiek pusiek viapimpmyheart pimpmyheart
pannax
5426 7dd0 390
Reposted fromcogitavi cogitavi viablu blu
pannax

 

hamletyzować-

przeżywać rozterki wewnętrzne, rozstrząsać, analizować, nie mogąc powziąć decyzji, nie umiejąc zdecydować się na czyn
Reposted fromczekoladowykoktajl czekoladowykoktajl viablu blu
pannax
Reposted fromshakeme shakeme viablu blu
pannax
0718 f06d 390
Reposted fromnyaako nyaako viadygoty dygoty
pannax
To najbardziej nas różniło. Że potrafiliśmy patrzeć na te same gwiazdy na tym samym niebie, ale nie dręczyły nas te same pytania. Nie chcieliśmy takich samych odpowiedzi.
— Stephanie Oakes - "Mroczne kłamstwa Minnow Bly"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaunusual unusual
pannax
7790 1497 390
Reposted frompiehus piehus vianiebieskieoczy niebieskieoczy
pannax
4180 a770 390
Reposted fromnulaine nulaine viarudelubie rudelubie
pannax
0463 21a0 390
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viarudelubie rudelubie
pannax
Polubiłam jego obecność. Stał się częścią mojego chaosu, w którym żyję.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vianergo nergo
pannax
Kiedy ucichnie sztorm, nie będziesz pamiętała, jak go przeszłaś i jak to się stało, że przetrwałaś. Właściwie nie będziesz nawet pewna czy to już naprawdę koniec, ale o jednym możesz być absolutnie przekonana - gdy pokonasz nawałnicę, nie będziesz już tą samą osobą, którą byłaś, zanim nadszedł sztorm. O to właśnie chodzi w sztormach.
— Haruki Murakami
Reposted fromwaflova waflova via48hrs 48hrs
pannax
8545 7e83 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viapyotrus pyotrus
pannax
Kiedy ktoś całuje nie tylko usta, ale też blizny.
— ♥
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapyotrus pyotrus
pannax

Odnoszę wrażenie
że długotrwały związek międzyludzki
nie opiera się na stronie biernej:
„być sobie pisanym”

w grę musi wchodzić
czynne i codzienne
„pisanie się sobie” nawzajem
nawet wtedy
gdy boli ręka

szczególnie wtedy

— Bartłomiej Jobczyk
Reposted fromwstydem wstydem viapyotrus pyotrus
pannax
Jesteśmy zdystansowani, nieczytelni w relacjach, bo wydaje się nam, że wtedy trudniej będzie nas skrzywdzić. Ze strachu rezygnujemy z szansy na zbudowanie czegoś prawdziwego z drugim człowiekiem. Warto z tego wyjść. Zaryzykować chociaż raz.
— Ireneusz Czop w rozmowie z Moniką Sobień w magazynie "WeMen"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapyotrus pyotrus
pannax
4180 a770 390
Reposted fromnulaine nulaine viainsanedreamer insanedreamer

July 09 2015

pannax
1718 0a1a 390
pannax

July 08 2015

pannax

incidentalcomics:

Phases of the Melon

Happy soon-to-be-summer from Incidental Comics!

Reposted fromhairinmy hairinmy viamariola mariola

July 07 2015

pannax
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl