Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2015

pannax
1718 0a1a 390
pannax

July 08 2015

pannax

incidentalcomics:

Phases of the Melon

Happy soon-to-be-summer from Incidental Comics!

Reposted fromhairinmy hairinmy viamariola mariola

July 07 2015

pannax
pannax
0848 401b 390
Reposted fromunr-eal unr-eal viarulletka rulletka
pannax
pannax
1306 3674 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamorella morella
pannax
1817 93b0 390
Reposted fromlove-autumn love-autumn viatooskaa tooskaa
pannax

July 06 2015

pannax
7101 2708 390
pannax
8069 8777 390
pannax
Pamiętam Twój pierwszy uśmiech w moją stronę, Twoje pierwsze spojrzenie, pamiętam nasze pierwsze spotkanie, pamiętam nasz pierwszy pocałunek. Pamiętam wszystko.
— Bezimienna
pannax
2494 2550 390
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow vianiezwykla niezwykla
pannax
8207 7248 390
Reposted fromlittlefool littlefool viakasiula kasiula
pannax

Bliskość to znaczy, że mogę pokazać się komuś rano bez makijażu. Dla mnie to ekstremalne przeżycie. Mogę pokazać się mu zaryczana, kiedy wyglądam okropnie, a on popatrzy z czułością, a nie z obrzydzeniem.

Bliskość oznacza zrozumienie dla słabości, dla tego kogoś, kim się naprawdę jest. 

http://www.kobieta.pl/uczucia-i-seks/seks-i-zwiazki/zobacz/artykul/uciekam-bo-boje-sie-byc-blisko/sviewpointer/2/
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamirabell mirabell
pannax
7680 4e7e 390
Reposted froma-antimatter a-antimatter viakasiula kasiula
pannax

July 03 2015

pannax
pannax
3250 2539 390
Reposted fromoblivions oblivions viapunkahontaz punkahontaz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl